Záhada vrávorání na schodech objasněna

Konečně se naše veřejnost dozvěděla, proč budoucí pan prezident klopýtá na schodech: na vině je zanícený nerv, který vede až do palce.  Není to jediný případ, kdy naši politici nedbají na své zdraví a slouží vlasti, i když nejsou plně zdrávi. Policisté, kteří mají ochranu ústavních činitelů na starosti, už začínají připravovat řešení tohoto palčivého problému.

„Plánujeme zřídit speciální místnosti na Hradě i v Parlamentu, kam by se mohli politici uchýlit v podobném případě. Tam by v klidu počkali, než se zánět utiší. Pak by mohli zase pokračovat v chůzi na veřejnosti,“ říká jeden z nich. Chystané místnosti se zatím pracovně nazývají „zánětky“. Zatím ale není jasné, jestli se provoz „zánětek“ bude plně hradit z veřejného zdravotního pojištění, nebo zda budou přispívat i zanícení poslanci, jak by si přál ministr zdravotnictví.

Opozice se už nechala slyšet, že v případě spoluúčasti ubytovaných na provozu „zánětek“ bude trvat na navýšení paušálních poslaneckých náhrad.

[ad#250×250]