Konečně jsem pochopil, co znamená „nadstranický“

Po éře dvou nadstranických prezidentů jsem získal dnes již falešný dojem, že nadstranický znamená něco jako nestranický. Bylo celkem příjemné slyšet od designovaného prezidenta, který rovněž nadstranickost svého úřadu deklaroval, jak říká: „Seznámím se samozřejmě s pracovníky Kanceláře prezidenta republiky a budu od nich chtít, aby to byli profesionální úředníci, kteří nebudou jakkoli politicky zabarveni (citace podle lidovky.cz).“ Když ale jmenoval jako svého nového kancléře Vratislava Mynáře, předsedu strany SPOZ, byl jsem jeho představou dosti šokován.

„Teď mě čeká, a to musím v první řadě po rozhovoru s panem prezidentem, svolat politickou radu naší strany, poradit se s kolegy a vyhodnotit tady tento krok, který nás teď čeká, tak, abychom dokázali využít maximálně možným způsobem post kancléře pro práci nás jako SPOZ,“ prohásil Vratislav Mynář v Ranním interview Radiožurnálu. To je ovšem radikálně jiný pohled na definici nadstranickosti. Pro Mynáře jsou pojmy stranický a nadstranický zřejmě v podobném vztahu jako třeba poručík a nadporučík.

Ovšem panu Mynářovi je třeba poděkovat. Upozornil mne totiž, že jazyk je živý organismus a význam slov se mění podle kontextu jejich používání a ne naopak. U některých pojmů pak často dochází k významovému posunu a v dnešní překotné době můžeme tyto posuny snadno pozorovat. Některé pojmy změní svůj význam často i v době od jednoho volebního období k druhému.