O webu…

Tento blog se snaží o to, aby byl zařazen do kategorie „humor“. Proto je výslovně zakázáno brát vážně informace zde uvedené.

Postavy a děje zde líčené jsou literární fikcí. Jakákoli podobnost s žijícími osobami, a to včetně jejich funkcí nebo jmen, je čistě náhodná.

Při psaní tohoto blogu nebylo záměrně ublíženo žádnému teplokrevnému zvířeti.